Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaNový JičínStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Nový Jičín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Nový JičínStrategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021-2027
1.2 Spolupracovat na projektech zvyšování zaměstnanosti viz dokument »
1.4 Zajistit dostupnost široké škály kvalitních zdravotních a sociálních služeb včetně jejich udržitelnosti viz dokument »
1.5 Zvyšovat bezpečnost a posilovat prevenci kriminality viz dokument »

Koncepce

Znak Nový JičínKomunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Nový Jičín 2020-2024
1.1 Potřeba vhodných pracovních míst uzpůsobených pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
1.2 Potřeba uplatnění osob se středně těžkým-těžkým zdravotním postižením, poruchou autistického spektra (PAS) viz dokument »
1.3 Potřeba aktivního trávení volného času lidí se zdravotním postižením viz dokument »
1.4 Potřeba zapojení osob s duševním onemocněním do běžného života viz dokument »
2.1 Podpora rozvoje rodičovských kompetencí u rodičů s nezletilými dětmi viz dokument »
2.2 Podpora rodin s nezletilými dětmi prostřednictvím podpůrné péče viz dokument »
3.1 Zajistit, aby senioři mohli při náhlé ztrátě soběstačnosti žít v přirozeném prostředí viz dokument »
3.2 Podpora kvalitního života seniorů viz dokument »
4.1 Potřeba bydlení pro osoby bez přístřeší s vysokou mírou podpory viz dokument »
4.2 Problémy s pracovními příležitostmi pro osoby se specifickými potřebami viz dokument »
4.3 Podpora občanů zatížených dluhovou problematikou viz dokument »
5.1 Podpora pečujících viz dokument »
5.2 Problematika bydlení, nízkonákladové bydlení, bydlení pro osoby se zvýšenou mírou podpory viz dokument »
5.3 Meziresortní spolupráce viz dokument »
5.4 Informovanost laické i odborné veřejnosti, problémy s nízkou informovaností občanů o povinnostech nebo možnostech nahlášení různých situací viz dokument »
Znak Nový JičínKoncepce prevence kriminality Nový Jičín 2016-2020
1.1 Zvýšení informovanosti a připravenost veřejnosti a odborníků včetně aktivního zapojení veřejnosti do opatření směřujících ke snížení rizika viz dokument »
1.2 Aktivity podporující prevenci zaměřenou na snižování trestné činnosti v souvislosti s užíváním drog viz dokument »
1.3 Opatření zaměřené na snižování „pouliční“ kriminality viz dokument »
Znak Nový JičínMístní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (2017)
1.2 Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do kolektivů dětí bez SVP - zaměření na žáky v základní škole viz dokument »
TISK
i