Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Nový Jičín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Nový JičínAktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020
1.4 Rozvíjet cestovní ruch na území města Nový Jičín na bázi zážitků, spolupráce a tematické profilace viz dokument »
2.4 Podporovat zlepšování stavu infrastruktury sportu a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Nový Jičín s cílem zvyšovat účast jeho obyvatel na těchto aktivitách viz dokument »
2.5 Podporovat zlepšování stavu infrastruktury kultury a realizaci kulturních aktivit na území města Nový Jičín s cílem zvyšovat účast jeho obyvatel na těchto aktivitách viz dokument »
3.1 Podporovat aktivity zaměřené jednak na regeneraci městské památkové rezervace a sídlišť města Nový Jičín a jednak na zajištění dostatečné nabídky ploch pro novou bytovou výstavbu při respektování principů udržitelného rozvoje viz dokument »
TISK
i