Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Nový Jičín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Nový JičínStrategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021-2027
2.1 Zvyšovat kvalitu a rozšiřovat nabídku vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak Nový JičínPlán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025
3.1 Sport ve škole viz dokument »
Znak Nový JičínMístní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (2017)
1.1 Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do kolektivů dětí bez SVP - zaměření na děti předškolního věku viz dokument »
1.2 Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do kolektivů dětí bez SVP - zaměření na žáky v základní škole viz dokument »
1.3 Podpora pedagogů zabývajících se inkluzí - podpora hlavně výměny zkušenosti viz dokument »
1.4 Podpora nadaných dětí a práce pedagogů s nimi - stanovení forem možné výuky, způsoby vyhledávání těchto dětí jak v MS tak v ZŠ viz dokument »
1.5 Podpora implementace legislativních změn a výkladů – podpoření orientace pedagogů v legislativních změnách a jejich výklad, výklad metodických pokynů viz dokument »
2.1 Podpora základních gramotností dětí a žáků v oblastech čtenářské a jazykové gramotnosti viz dokument »
2.2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka viz dokument »
3.1 Podpora základních gramotností dětí a žáků v oblastech matematické, finanční a polytechnické gramotnosti viz dokument »
3.2 Rozvoj finanční gramotnosti Záků prostřednictvím neformálního vzdělávání viz dokument »
3.3 Rozvoj polytechnické gramotnosti žáků prostřednictvím neformálního vzdělávání viz dokument »
4.1 Rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka a to prostřednictvím zapracování průřezových a volitelných témat do nabídky mimoškolního vzdělání a jejich realizace viz dokument »
4.2 Rozvoj jednotlivých kompetencí žáků prostřednictvím neformálního vzdělávání viz dokument »
4.3 Podpora nadaných dětí prostřednictvím neformálního vzdělávání viz dokument »
5.1 Náplní tohoto cíle je zejména dosažení vzájemného vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitosti a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol viz dokument »
5.2 Řešení přechodů ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ: první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia) viz dokument »
6.1 Cíle budou stanoveny dle zvolených ostatních prioritních oblastí, které vyplynou ze zpracování MAP Il a z potřeb daného území viz dokument »
7.1 Potvrzení potřebnosti a využitelnosti plánovaných investic do školství v území ORP a jejich soulad se záměry výše uvedených priorit, se záměry zřizovatelů. Investiční priority jsou zjišťovány přímo od ředitelů škol, aktualizovány minimálně 1x za 6 měsíců, je vyžadován souhlas zřizovatele a hodnocena potřebnost investice její soulad s dlouhodobými záměry viz dokument »
TISK
i