Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Nový Jičín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Nový JičínAktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020
2.4 Podporovat zlepšování stavu infrastruktury sportu a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Nový Jičín s cílem zvyšovat účast jeho obyvatel na těchto aktivitách viz dokument »

Koncepce

Znak Nový JičínPlán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025
1.1 Investice a opravy sportovních zařízení viz dokument »
1.2 Provoz sportovních zařízení viz dokument »
2.1 Spolupráce při plánování a pořádání sportovních akcí viz dokument »
2.2 Propagace a partnerství v oblasti sportu viz dokument »
3.1 Sport ve škole viz dokument »
3.2 Sport mimo školu viz dokument »
4.1 Efektivní a spravedlivá podpora sportovních spolků viz dokument »
4.2 Vícezdrojové financování sportu viz dokument »
TISK
i