Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaNový JičínRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Nový Jičín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Nový JičínAktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020
1.1 Podporovat aktivity vedoucí ke zlepšování podnikatelského prostředí města Nový Jičín viz dokument »
1.2 Utvářet podmínky pro příchod nových investorů do města Nový Jičín či mikroregionu viz dokument »
1.4 Rozvíjet cestovní ruch na území města Nový Jičín na bázi zážitků, spolupráce a tematické profilace viz dokument »
2.2 Podporovat naplnění cílů komunitního plánování a souvisejících koncepcí města Nový Jičín s důrazem na terénní a ambulantní služby viz dokument »
2.3 Podporovat zvyšování bezpečnosti na území města Nový Jičín viz dokument »
2.5 Podporovat zlepšování stavu infrastruktury kultury a realizaci kulturních aktivit na území města Nový Jičín s cílem zvyšovat účast jeho obyvatel na těchto aktivitách viz dokument »
3.1 Podporovat aktivity zaměřené jednak na regeneraci městské památkové rezervace a sídlišť města Nový Jičín a jednak na zajištění dostatečné nabídky ploch pro novou bytovou výstavbu při respektování principů udržitelného rozvoje viz dokument »
4.1 Podporovat zapojování veřejnosti do aktivit města Nový Jičín s důrazem na témata mládeže a aktivního a zdravého stárnutí viz dokument »
4.2 Podporovat efektivní řízení města Nový Jičín s využitím moderních metod řízení a ICT technologií viz dokument »
4.3 Podporovat projekty na bázi tematicky integrovaných strategií rozvoje území a spolupráce aktérů viz dokument »

Koncepce

Znak Nový JičínKoncepce prevence kriminality Nový Jičín 2016-2020
1.1 Zvýšení informovanosti a připravenost veřejnosti a odborníků včetně aktivního zapojení veřejnosti do opatření směřujících ke snížení rizika viz dokument »
Znak Nový JičínPlán rozvoje sportu Nový Jičín 2018-2025
4.2 Vícezdrojové financování sportu viz dokument »
TISK
i