Mladá Boleslav
Znak Mladá Boleslav

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaMladá BoleslavRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Mladá Boleslav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Mladá BoleslavStrategický plán rozvoje města Mladá Boleslav (2011) [akt. 2018]
1.4 Bydlení viz dokument »
3.3 Studentský život a vysoké školství viz dokument »
5.1 Cizinci a národnostní menšiny viz dokument »
5.2 Kriminalita a sociálně patologické jevy viz dokument »
5.3 Sociálních služby pro seniory viz dokument »
5.4 Sociální bydlení viz dokument »

Koncepce

Znak Mladá BoleslavKomunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav 2014-2018
1.1 Podpora informovanosti a osvěta pro občany nacházející se v těžké životní situaci viz dokument »
1.2 Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi viz dokument »
1.3 Podpora dobrovolnictví viz dokument »
1.4 Udržení transparentního systému financování sociálních služeb z rozpočtu MB a udržení metody Komunitního plánu sociálních služeb viz dokument »
1.5 Podpora setrvání občanů v domácím prostředí viz dokument »
1.6 Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob viz dokument »
1.7 Podpora pobytových služeb viz dokument »
1.8 Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit viz dokument »
1.9 Podpora poradenských služeb viz dokument »
1.10 Zvyšování odbornosti sociálních pracovníků a pracovnic viz dokument »
1.11 Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy viz dokument »
1.12 Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi viz dokument »
1.13 Řešení dostupnosti návazných služeb viz dokument »
Znak Mladá BoleslavPlán prevence kriminality statutárního města Mladá Boleslav 2017-2020
1.1 Spolupráce zúčastněných subjektů na systému prevence kriminality viz dokument »
1.2 Oslabování rizikových faktorů vedoucích ke vzniku trestné činnosti viz dokument »
1.3 Zaměření preventivních aktivit na cílové skupiny viz dokument »
1.4 Informace pro veřejnost, zvyšování pocitu bezpečí viz dokument »
TISK
i