Mladá Boleslav
Znak Mladá Boleslav

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaMladá BoleslavRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Mladá Boleslav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Mladá BoleslavStrategický plán rozvoje města Mladá Boleslav (2011) [akt. 2018]
3.3 Studentský život a vysoké školství viz dokument »

Koncepce

Znak Mladá BoleslavStrategický rámec MAP v ORP Mladá Boleslav (2019)
1.1 Otevřenost vzdělání změnám viz dokument »
1.2 Zvýšení a prohloubení úrovně dovedností předčíselných představ a kvality čtenářské pregramotnosti a logopedické prevence viz dokument »
1.3 Zvýšení a prohloubení úrovně a kvality čtenářské, a matematické gramotnosti modernizací výuky viz dokument »
1.4 Větší pestrost forem a metod vzdělávání na školách a dalších institucích viz dokument »
1.5 Zvýšení úrovně počítačové gramotnosti modernizací výuky viz dokument »
1.6 Úspěch pro každého žáka viz dokument »
1.7 Zkvalitňovat nabídku různorodých mimoškolních zájmových aktivit pro děti a žáky navazujících na vyučovací proces viz dokument »
2.1 Funkční model komunikace a spolupráce všech aktérů v oblasti řízení a spolupráce škol v obci s rozšířenou působností viz dokument »
2.2 Dostatek prostoru a forem pro vzájemné setkávání,výměnu zkušeností viz dokument »
2.3 Funkční a efektivní spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, školských poradenských zařízení a nestátních neziskových organizací viz dokument »
2.4 Funkční spolupráce v oblasti odborné pedagogické činnosti viz dokument »
2.5 Lepší spolupráce státních a nestátních vzdělávacích zařízení viz dokument »
3.1 Organizace výuky v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními a legislativou viz dokument »
3.2 Individuální přístup k žákům viz dokument »
3.3 Nižší počet dětí ve třídách viz dokument »
3.4 Práce s nadanými dětmi - žáky, dětmi cizinců a dětmi - žáky SVP (Školní vzdělávací program) viz dokument »
3.5 Dostupnost potřebných profesí ve školství viz dokument »
4.1 Rozvíjení kompetencí a přijetí odpovědnosti viz dokument »
4.2 Větší účast mužů ve všech formách vzdělávání viz dokument »
4.3 Zvyšování kvality vzdělávání a rozvoj týmové spolupráce ve školách viz dokument »
4.4 Vzdělávání uskutečňují připravení, schopní a aktivní pedagogové viz dokument »
4.5 Vytvoření konzultačního centra jako podporu a pomoc pedagogům viz dokument »
4.6 Vytvoření právní poradny pro podporu pedagogů viz dokument »
5.1 Dostatečné kapacity vč. doprovodné infrastruktury (družiny, kuchyně a jídelny) viz dokument »
5.2 Bezbariérové prostředí viz dokument »
5.3 Tvůrčí zázemí pro mimoškolní vzdělávání a výchovu viz dokument »
5.4 Modernizace budov škol s důrazem na budování odborných učeben a technologických celků viz dokument »
5.5 Zvýšení podílu žáků a rodičů na vytváření pozitivního a přátelského prostředí školy viz dokument »
5.6 Vybudování vhodných sportovišť pro výuku tělesné výchovy viz dokument »
5.7 Vybudování venkovních učeben viz dokument »
Znak Mladá BoleslavMístní akční plán v ORP Mladá Boleslav (2018)
1.1 Otevřenost vzdělání změnám viz dokument »
1.2 Zvýšení a prohloubení úrovně dovedností předčíselných představ a kvality čtenářské pregramotnosti a logopedické prevence viz dokument »
1.3 Zvýšení a prohloubení úrovně a kvality čtenářské a matematické gramotnosti modernizací výuky viz dokument »
1.4 Větší pestrost forem a metod vzdělávání na školách a dalších institucích viz dokument »
1.5 Zvýšení úrovně počítačové gramotnosti výuky viz dokument »
1.6 Úspěch pro každého žáka viz dokument »
1.7 Zkvalitnění nabídky různorodých mimoškolních zájmových aktivit pro děti a žáky navazujících na vyučovací proces viz dokument »
2.1 Funkční model komunikace a spolupráce všech aktérů v oblasti řízení a spolupráce škol v ORP viz dokument »
2.2 Dostatek prostoru a forem pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností viz dokument »
2.3 Funkční a efektivní spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, školských poradenských zařízení a nestátních neziskových organizací viz dokument »
2.4 Funkční spolupráce v oblasti odborné pedagogické činnosti viz dokument »
2.5 Lepší spolupráce státních a nestátních vzdělávacích zařízení viz dokument »
3.1 Organizace výuky v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními a legislativou viz dokument »
3.2 Individuální přístup k žákům viz dokument »
3.3 Nižší počet dětí ve třídách viz dokument »
3.4 Práce s nadanými dětmi-žáky, dětmi cizinců a dětmi-žáky SVP (Školní vzdělávací program) viz dokument »
3.5 Dostupnost potřebných profesí ve školství viz dokument »
4.1 Rozvíjení kompetencí a přijetí odpovědnosti viz dokument »
4.2 Větší účast mužů ve všech formách vzdělávání viz dokument »
4.3 Zvyšovat kvalitu vzdělávání a rozvoj týmové spolupráce ve školách viz dokument »
4.4 Vzdělávání uskutečňují připravení, schopní a aktivní pedagogové viz dokument »
4.5 Vytvoření konzultačního centra jako podporu a pomoc pedagogům viz dokument »
4.6 Vytvoření právní poradny pro podporu pedagogů viz dokument »
5.1 Dostatečné kapacity vč. doprovodné infrastruktury (družiny, kuchyně a jídelny) viz dokument »
5.2 Bezbariérové prostředí viz dokument »
5.3 Tvůrčí zázemí pro mimoškolní vzdělávání a výchovu viz dokument »
5.4 Modernizace budov škol s důrazem na budování odborných učeben a technologických celků viz dokument »
5.5 Zvýšení podílu žáků a rodičů na vytváření pozitivního a přátelského prostředí školy viz dokument »
5.6 Vybudování vhodných sportovišť pro výuku TV viz dokument »
5.7 Vybudování venkovních učeben viz dokument »
TISK
i