MAS Rozkvět
Znak MAS Rozkvět

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

MAS Rozkvět

Strategie CLLD MAS Rozkvět 2021-2027

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MAS Rozkvět
Datum schválení
11.8.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- neuvedeno neuvedeno
TISK
i