MAS Opavsko
Znak MAS Opavsko

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaMAS Opavsko › Komunitní plány - 10P  

MAS Opavsko

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - MAS Opavsko - Největší priority definované 28.2.2019 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2019 2020
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Nezájem mládeže o aktivity mimo PC [B.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Obnovit provoz soci-taxi v regionu [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Drahé obchody v malých obcích [A.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšit vybavenost obcí pro mládež (kina, volné aktivity, dětská hřiště) [G.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit financování kulturních památek [C.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Povinná maturita z matematiky [G.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Návrat k tradičním plodinám (především pohanka) [F.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vítkovský rybník a park jsou zanedbané a špinavé [G.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatečný počet autobusových spojů v odlehlejších částech [E.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Topení nekvalitními palivy [D.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšení počtu volnočasových aktivit pro děti [G.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Útěk a migrace mladých, vzdělaných lidí podnikajících z malých periferních oblastí [A.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nevyužívání budov a areálů v malých periferních oblastech i pro podnikatele z měst [A.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatečné vybavení herních prvků pro mládež [B.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatečná kvalita výuky kvůli absenci kvalitních učitelů v regionu [B.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšit odpadové hospodářství (chybí kontejnery, častější vývoz) [D.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Cizí vlastnictví vodovodů a kanalizací v obcích [D.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatečná osvěta u dětí o zdravém životním stylu [E.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Znečištění ovzduší z lokálních topenišť a topení nevhodnými palivy [E.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nízké povědomí o zemědělství [F.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Opavsko (2019-2020) - 28.2.2019

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i