Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Formulář žádosti o dotaci lze vyplnit a odeslat nejdříve 16.01.2023.
Přihlášku k dotačnímu titulu již není možné vyplnit - uzávěrka již proběhla.
TISK
i