Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaLitoměřiceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Litoměřice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LitoměřiceStrategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)
C.I Zlepšit podmínky pro kvalitní školství a vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak LitoměřiceMístní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024
1.1 Zvýšení čtenářské gramotnosti viz dokument »
1.2 Zvýšení matematické gramotnosti viz dokument »
1.3 Zvýšení gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a informační technologie viz dokument »
2.1 Zlepšení technického stavu budov + bezbariérovost viz dokument »
2.2 Dostatek vybavení a odborných učeben viz dokument »
2.3 Funkční zázemí – školní jídelny, tělocvičny, šatny viz dokument »
2.4 Využité okolí škol a šk. zařízení – hřiště, zahrady, sportoviště viz dokument »
2.5 Bezpečné školy viz dokument »
3.1 Dostatečný počet nadšených a motivovaných pedagogických pracovníků viz dokument »
3.2 Komplexní spolupráce škola + rodič; škola + zřizovatel; škola + ostatní (kariéroví poradci, ŠPZ, neziskový sektor, střední školy a učiliště, veřejnost, apod.) viz dokument »
4.1 Dostupná a kvalitní nabídka zájmového a neformálního vzdělávání viz dokument »
5.1 Informovaný rodič a veřejnost viz dokument »
5.2 Odborný personál v otázkách inkluze viz dokument »
5.3 Zabezpečení kvalitní předškolní péče viz dokument »
Znak LitoměřicePlán prevence kriminality Litoměřice 2017-2019
1.1 Realizace programů a aktivit všech typů a úrovní prevence viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023
1.4 Kvalita tělesné výchovy na MŠ a ZŠ viz dokument »
Znak Litoměřice5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020
2.3 VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020
1.7 Zajištění dostupnosti a finanční podpory celoživotního vzdělávání seniorů, univerzita U3V viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019
3.1 Podpora města Litoměřice prosazovat prorodinnou personální politiku viz dokument »
TISK
i