Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaLitoměřiceStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Litoměřice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LitoměřiceStrategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)
C.IV Optimalizovat síť sociálních služeb a zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele viz dokument »
C.V Posílit prevenci kriminality viz dokument »

Koncepce

Znak LitoměřiceZdravotní plán města Litoměřice 2015-2020
3.6 Budou realizovány programy prevence kriminality viz dokument »
5.6 Podpora společenské sounáležitosti viz dokument »
Znak LitoměřiceMístní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024
2.5 Bezpečné školy viz dokument »
5.1 Informovaný rodič a veřejnost viz dokument »
5.2 Odborný personál v otázkách inkluze viz dokument »
Znak LitoměřicePlán prevence kriminality Litoměřice 2017-2019
1.1 Realizace programů a aktivit všech typů a úrovní prevence viz dokument »
1.2 Zvyšovat bezpečí občanů viz dokument »
1.3 Zlepšovat informovanost veřejnosti o prevenci viz dokument »
Znak Litoměřice5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020
1.1 ZACHOVÁNÍ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP viz dokument »
1.2 ROZVOJ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP viz dokument »
1.3 VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP viz dokument »
1.4 ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ INTEGRACI OZP viz dokument »
2.1 UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO SENIORY viz dokument »
2.2 PODPORA SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ viz dokument »
2.3 VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY viz dokument »
3.1 JEDNOTLIVCI I RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ K DISPOZICI NABÍDKU SOCIÁLNÍCH POBYTOVÝCH A DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ JIM UMOŽNÍ ŘEŠIT SITUACE SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ viz dokument »
3.2 OBČANÉ V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K AMBULANTNÍM PORADENSKÝM A DALŠÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM POMÁHAJÍ ŘEŠIT A ZVLÁDAT NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE A KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE viz dokument »
3.3 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ JEDNOTLIVCI A RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K TERÉNNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM POMÁHAJÍ NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACI ŘEŠIT, NEBO ZMÍRŇOVAT JEJÍ DOPADY viz dokument »
3.4 V RÁMCI ORP JE FUNKČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SYSTÉM PODPORY OBČANŮ ORP OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ viz dokument »
3.5 V LOKALITÁCH V RÁMCI ORP JE DOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM viz dokument »
4.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNÍCH SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ viz dokument »
4.2 PODPORA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ viz dokument »
4.4 SMĚŘOVÁNÍ PRORODINNÝCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020
1.1 Podpora dobrovolnictví oboustranná - potřebuji dobrovolníka/jsem sám dobrovolníkem viz dokument »
1.2 Zajištění stabilní finanční podpory proseniorské aktivity ze strany města Litoměřice viz dokument »
1.3 Posilování mezigeneračních vztahů existencí multigeneračních center ve městě Litoměřice viz dokument »
1.4 Nadále zapojovat aktivní seniory do komunitního plánování města Litoměřice viz dokument »
1.5 Vytváření bezpečného prostředí pro seniory, kontrola dodržování ochrany lidských práv a svobod starších, zranitelných osob viz dokument »
1.6 Naplňování programu Národní sítě Zdravých měst ČR, šíření příkladů dobré praxe viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019
1.1 Podpora služeb, které napomáhají plnění funkcí a soudržnosti rodiny viz dokument »
2.1 Vytvoření příhodných socio – ekonomických podmínek pro rodiny viz dokument »
3.1 Podpora města Litoměřice prosazovat prorodinnou personální politiku viz dokument »
4.1 Podpora aktivit, které pomáhají vytvářet bezpečné prostředí ve městě viz dokument »
TISK
i