Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaLitoměřiceStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Litoměřice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LitoměřiceStrategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)
C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život viz dokument »

Koncepce

Znak LitoměřiceZdravotní plán města Litoměřice 2024-2029
3.2 Podpora společenské sounáležitosti viz dokument »
Znak Litoměřice5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020
4.3 ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ viz dokument »
Znak LitoměřiceInovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014)
1.1 Marketing a propagace města viz dokument »
1.3 Tvorba a podpora produktů cestovního ruchu a pořádání akcí viz dokument »
1.4 Rozvoj sakrální turistiky viz dokument »
1.5 Infrastruktura pro volný čas a cestovní ruch viz dokument »
1.6 Podpora obnovy památek a posilování „genius loci“ města viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak LitoměřiceProgram regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023
1.1 Zachování urbanisticko-architektonických hodnot, obnova uličních prostor viz dokument »
1.2 Udržování a rekonstrukce stávajícího domovního fondu a jeho adekvátní využití viz dokument »
1.3 Regenerace sociodemografického potenciálu území viz dokument »
1.4 Udržování struktury MPR s podnikatelskými aktivitami v oblasti služeb, cestovního ruchu a distribuce viz dokument »
1.5 Regulace dopravy v MPR, stanovení režimu obsluhy území, včetně parkování, odstavování vozidel, případně úplných výluk dopravy viz dokument »
1.6 Udržování infrastruktury s ohledem na rozvojové potřeby města v souvislosti s požadavky na životní prostředí při zajištění udržitelného rozvoje viz dokument »
TISK
i