Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaLitoměřiceStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Litoměřice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LitoměřiceStrategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)
B.III Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí viz dokument »

Koncepce

Znak LitoměřiceZdravotní plán města Litoměřice 2024-2029
2.1 Pokračovat ve zvyšování kvality životního prostředí ve městě viz dokument »
2.3 Pokračovat ve snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel viz dokument »
2.4 Snižovat hlukovou zátěž obyvatel viz dokument »
Znak LitoměřiceAkční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 (2018)
2.1 Základní rámec pro návrh adaptačních opatření viz dokument »
2.2 Adaptační strategie – Litoměřice viz dokument »
2.3 Adaptační opatření v SECAP Litoměřice viz dokument »
3.4 Podpora solárních systémů viz dokument »
3.6 Zapojení ostatních subjektů privátního sektoru viz dokument »
4.1 Financování zmírňujících opatření viz dokument »
4.2 Financování adaptačních opatření viz dokument »
Znak LitoměřicePlán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017
1.2 Podpora obecních kompostérů viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak LitoměřiceProgram regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023
1.6 Udržování infrastruktury s ohledem na rozvojové potřeby města v souvislosti s požadavky na životní prostředí při zajištění udržitelného rozvoje viz dokument »
TISK
i