Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaLitoměřiceStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Litoměřice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LitoměřiceStrategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)
A.I Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost viz dokument »
A.II Zvýšit návštěvnost města mimo jiné prostřednictvím kvalitního marketingu viz dokument »
A.III Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužívaných ploch a objektů (brownfield) viz dokument »
B.I Zajistit citlivý urbánní rozvoj a zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích viz dokument »
B.II Zlepšit dopravní dostupnost, dopravní systém města a možnosti pro ekologickou dopravu viz dokument »
B.III Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí viz dokument »
C.I Zlepšit podmínky pro kvalitní školství a vzdělávání viz dokument »
C.II Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity viz dokument »
C.III Rozvíjet kulturu, místní tradice a zvyklosti a komunitní (spolkový) život viz dokument »
D.I Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energií viz dokument »
D.II Zajistit realizaci geotermálního projektu a souvisejících aktivit viz dokument »
E.I Zajistit zdravé financování a účelné hospodaření viz dokument »
E.II Zajistit efektivní řízení města s využitím moderních forem řízení a IT technologií viz dokument »
E.III Zajistit prosazování zájmů města a podpořit spolupráci a partnerství viz dokument »
E.IV Rozvíjet komunikaci a práci s veřejností pomocí mezinárodních programů Zdravé město a MA21 viz dokument »

Koncepce

Znak LitoměřiceZdravotní plán města Litoměřice 2024-2029
3.1 Pokračovat v realizaci projektu „Zdravé město“ viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce komunikace a spolupráce města Litoměřice (2020)
1.1 Vytvoření strategie komunikace s veřejností viz dokument »
1.2 Propojení a integrace webových stránek viz dokument »
1.3 Portál občana viz dokument »
1.4 Instagram města Litoměřice viz dokument »
1.5 LinkedIn města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice viz dokument »
1.6 Zpětná vazba od občanů viz dokument »
Znak LitoměřiceAkční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 (2018)
1.2 Veřejné osvětlení viz dokument »
1.3 Obytné budovy – opatření v bytovém a domovním fondu viz dokument »
1.5 Náhrada zdrojů tepla viz dokument »
3.2 Zapojení občanů viz dokument »
3.3 Městské informační středisko viz dokument »
3.5 Zavádění prvků Smart City viz dokument »
Znak LitoměřiceKoncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020
1.8 Zajistit fungování právní poradny na Městském úřadě v Litoměřicích viz dokument »
TISK
i