Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR

Litoměřice

Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (2009)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2009 - průběžně
TISK
i