Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice 2014-2016

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2014 - 2016
TISK
i