Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
16.9.2014
Doba platnosti
2014 - 2019
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZM 161/6/2014
TISK
i