Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
24.7.2014
Doba platnosti
2014 - 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZM 116/5/2014
TISK
i