Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Akční plán rozvoje spolupráce města Litoměřice s podnikateli 2015-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2015 - 2020
TISK
i