Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (2019)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2019 - 2019
APSPRM Litoměřice 2019 je implementačním plánem k dokumentu
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 1 rok 1 rok
TISK
i