Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (2015)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
29.1.2015
Doba platnosti
2015 - 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZM 57/03/2015
TISK
i