Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Datum schválení
5.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZM 96/4/2014
TISK
i