Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2009-2010)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Litoměřice
Garant za instituci
MěÚ Litoměřice - Projekt Zdravé město / NSZM ČR
Datum schválení
8.9.2009
Doba platnosti
neuvedeno
TISK
i