Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

zobrazit strukturu
  -  
Kontaktní centrum (K-centrum)
Web http://www.kclitomerice.cz
Telefon +420 416 737 182, +420 728 262 683, +420 606 229 979
E-mail
Adresa Lidická 57, 41201, Litoměřice
Hlavní činnosti
Kontaktní práce Kontaktní práce a poradenství je základní službou Kontaktního centra Litoměřice. Vychází z principů programu Harm Reduction jako snahy o co největší omezení rizik spojených s užíváním drog u klientů, kteří nejsou motivováni k abstinenci.… »
Spolugesce

TISK
i