Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

zobrazit strukturu
  -  
Centrální školní jídelna Litoměřice
Kontaktní osoba Zdeňka Kovářová
Web http://www.centralka.cz
Telefon +420 416 735 062
E-mail
Adresa Svojsíkova 7, 41201, Litoměřice
Hlavní činnosti
Hlavní činnost PO CŠJ je v souladu se Zákonem č. 561/ 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), s Vyhláškou č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování a v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace. … »
Gesce Spolugesce

TISK
i