Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

zobrazit strukturu
Kontaktní osoba Jan Pechout (regionální pracovník pro Ústí n. Labem, Litoměřice, Louny, Most, Chomutov, Teplice, Děčín)
Web http://www.ibesip.cz
Telefon +420 475 503 230, +420 602 367 141
E-mail
Adresa Neštěmická 807/61, 40007, Ústí nad Labem
Hlavní činnosti
Samostatné oddělení BESIP je integrální součástí Ministerstva dopravy. Provádí preventivní činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.… »

TISK
i