Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

zobrazit strukturu
OSTATNÍ subjekty (Litoměřice)
  -  
Asekol s.r.o.
Naděje, o.s.
SEWACO s.r.o.
Agentura Modrý z nebe
Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE
Akademie J. A. Komenského
ASCEND s.r.o.
Asociace malířek a malířů kraslic v ČR, o.s.
Asociace podnikatelek a manažerek
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub Plamínek
BEC odpady, s.r.o.
BESIP
Biskupství Litoměřické
Cantica Bohemica Litoměřice
Centrum léčby závislosti na tabáku
Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu Terezín, o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s.
Centrum sociální pomoci Litoměřice - příspěvková organizace
České dráhy
Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek Litoměřice
Český hydrometeorologický ústav
Český svaz ochránců přírody Litoměřice
církve z Litoměřicka
ČSOP Ekocentrum Radobýl
Cyklistický klub Slavoj Terezín
Cyklo & Hobby, s.r.o.
Deník Litoměřicka
Dětské dopravní hřiště při DDM Rozmarýn
Dětské zastupitelstvo při SEV SEVER Litoměřice
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diecézní charita Litoměřice
Domov pro matky s dětmi
Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s.
Dům křesťanské pomoci - Bethel
Dům na půli cesty při DKP Bethel
Dům Naděje Litoměřice
Dům světla Praha
Falco Dolní Týnec
Farní charita Litoměřice
Fond ohrožených dětí pobočka Litoměřice
Galerie ve Dvoře
Hasičský záchranný sbor Litoměřice
HEWER, o.s.
Hospic sv. Štěpána
Chráněné bydlení pro seniory
INEX ČR s.r.o.
INTERSPAR Litoměřice
Junák, středisko Radobýl Litoměřice
Klika 1, o.s.
Klub aktivního stáří
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - Sváťovo dividlo
Klub přátel galerie
Klub seniorů
Kolumbus o.s.
Kontaktní centrum (K-centrum)
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice
Lingua Universal, s.r.o.
Litoměřicko 24
Lutomeric o.s.
Masarykův onkologický ústav Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Nízkoprahový klub Oáza při DKP Bethel
Občanské sdružení Česká koalice proti tabáku
Občanské sdružení Puellae Cantantes
Občanské sdružení VIVA GEODESIA
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Litoměřice
Pojišťovna Generali, a.s. (pobočka Litoměřice - Město)
Policie ČR Okresní ředitelství Litoměřice
Poradna péče o člověka
Potápěčský klub KRAKEN Litoměřice
Probační a mediační služba
Ranč 3V Třebušín
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sbor dobrovolných hasičů Litoměřice
Sdružení Romů
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
SHC Killers Litoměřice
Síť ekologických poraden STEP (při SEV SEVER)
Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o.
Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.
Soukromý útulek PSÍ DOMOV
SPGŠ J.H.Pestalozziho Litoměřice
Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy
Sport JUDO 8. ZŠ Litoměřice
Sportovní klub policie STYL Litoměřice
Správa CHKO České Středohoří
SPV TJ Sokol Pokratice
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní Zdravotní ústav Praha, dislokované pracoviště Ústí nad Labem
Stráž přírody (při CHKO České středohoří)
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER Rýchory, Litoměřice
Středisko integračních služeb, detašované pracoviště TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.
Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Litoměřice
Svaz postižených civilizačními chorobami - Komunitní centrum Litoměřice
TJ Slavoj Litoměřice
TOM č. 9939 Delfín Litoměřice
TOM Hrušovany
TV Regia
Úřad práce Litoměřice
Velocity
Victoria - Liga proti rakovině
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Výstavy, s. r. o.
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice
Adresa --
Spolugesce

TISK
i