Liberec
Znak Liberec

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaLiberec › Komunitní plány - 10P  

Liberec

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Liberec - Největší priority definované 25.10.2021 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2021 2022
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Řešit stav Dolního centra (Soukenné nám., Fügnerova) - bezdomovci, nepřizpůsobiví, holubi) [A.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města (Tiskárna, Papírové nám) - brownfieldy [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích [F.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Schválit co nejdříve nový územní plán a zlepšit fungování stavebního úřadu (nekoncepční zástavba lokalit) [E.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob (shlukování) [G.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit prostupnost města pro cyklisty, péče o stávající infrastrukturu [D.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Opravit budovu divadla F.X.Šaldy - zázemí , interiér, bezbariérovost [B.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami pro děti s poruchami chování [C.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Statutárního města Liberec (2021-2022) - 25.10.2021

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i