KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝKrajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)
1. Optimální zatížení zemědělského půdního fondu klasickou produkcí rostlinné a živočišné výroby viz dokument »
2. Optimální zatížení zemědělského půdního fondu plodinami k energetickému využití viz dokument »
3. Zpracovatelský průmysl viz dokument »
4. Školství a zaměstnanost viz dokument »
5. Optimální řešení rozvoje agroturistiky a cestovního ruchu s účastí zemědělské veřejnosti viz dokument »
6. Optimální využití hospodářských budov viz dokument »
7. Optimalizace dotačního systému viz dokument »
8. Optimální dořešení majetkoprávních vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému majetku viz dokument »
TISK
i