• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝZdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)
1.1 Zdravý start do života, zdraví mladých viz dokument »
1.2 Zdravé stárnutí viz dokument »
2.1 Podpora pohybové aktivity populace viz dokument »
2.2 Správná výživa a stravovací návyky populace viz dokument »
4.1 Úrazy viz dokument »
4.2 Návykové látky viz dokument »
5.2 Pracovní prostředí viz dokument »
7.1 Kardiovaskulární choroby viz dokument »
7.2 Nádorová onemocnění viz dokument »
7.3 Diabetes mellitus viz dokument »
7.4 Orální zdraví viz dokument »
TISK
i