KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje (2002)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor zdravotnictví
Datum schválení
17.12.2002
Doba platnosti
2002 - průběžně
Popis dokumentu
Obecným cílem Zdravotní politiky Libereckého kraje je zlepšit během příštích 10–15 let klíčové ukazatele zdravotního stavu a zapojit do této snahy všechny resorty, obce, nevládní organizace, podnikatele, občany, a to v souladu s evropským programem Světové zdravotnické organizace Zdraví 21, který show
Výchozí legislativa
ZP LK 2002+ vychází z programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny v 21. století"
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 221/02/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 1 x ročně neuvedeno
TISK
i