KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (2011)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
13.12.2011
Doba platnosti
2011 - 2021
Popis dokumentu
Krajské priority územního plánování ZÚR LK se stanovují k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (udržitelný rozvoj území). show
Implementace
Dle stavebního zákona máme povinnost do 4 let od vydání ZÚR LK nebo její aktualizace předložit ke schválení tzv. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 466/11/ZK
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dokument je tvořen dvěma částmi textovou a grafickou. Tyto části jsou neoddělitelné a společně tvoří celek. Je proto potřeba koukat na všechny části dokumentu jako na jeden celek.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i