KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem (2013) [akt. 2021]

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
10.1.2013
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2013 - 2029
Popis dokumentu
Cílem územní studie je prověřit možnosti vedení silniční komunikace mezi Libercem a územím za Ještědským hřbetem. Součástí prověření je i tunelová varianta, pro kterou byl v ZÚR LK show
ÚS ZDLJH LK 2013-2029 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Územně analytické podklady ČR
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (§ 7)
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
dne 10. 1. 2013 schválena možnost jejího využití a zaregistrována v evidenci územně plánovací činnosti, dne 7. 1. 2021 byla prověřena aktuálnost územní studie a tím byla prodloužena možnost jejího využití
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i