KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
9.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2024
Popis dokumentu
Krajský úřad Libereckého kraje přistoupil k pořízení Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory na základě reflexe dlouhodobých problémů v území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a jejího okolí. show
Implementace
Návrhová část Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory by měla být využita přednostně pro tento účel: 1. Koordinace rozvoje cestovního ruchu v řešeném území 2. Územně plánovací činnost Libereckého kraje a obcí v řešeném území show
ÚS KCR Jizerské h. LK 2016-2024 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
dne 9. 3. 2016 schválena možnost jejího využití a zaregistrována v evidenci územně plánovací činnosti
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i