KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor investic a správy nemovitého majetku
Datum schválení
neuvedeno
Poslední aktualizace
2015
Doba platnosti
2010 - 2045
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. show
Implementace
Pro sledování naplňování Územní energetické koncepce slouží sada navržených indikátorů a také pravidelná aktualizace a vyhodnocení Územní energetické koncepce, která by aktualizovala vytvořené bilanční výstupy k roku 2005 a vyhodnotila vývoj jak ve stávající tak v nové zástavbě. show
Výchozí legislativa
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 4)
Státní energetická koncepce ČR (2015–2040) (MPO)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 458/16/ZK ze dne 30.8.2016
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 5 let neuvedeno
TISK
i