KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Územně analytické podklady Libereckého kraje (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
31.8.2021
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Obecně dokumentace krajských ÚAP shromažďuje, vyhodnocuje a analyzuje dostupné informace o území, relevantní pro krajskou územně plánovací činnost, spočívající zejména v pořizování a aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR). show
Implementace
Nedílnou součástí úplné aktualizace ÚAP LK je kromě dokumentace i příslušná průběžně aktualizovaná Tematická databáze ÚAP. Tato databáze sestává ze sledovaných jevů ÚAP zpracovaných v GIS a je spravována výhradně KÚ LK OÚPSŘ. show
Výchozí legislativa
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (§ 7)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 368/21/ZK ze dne 31. 8. 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 4 roky neuvedeno
TISK
i