KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2018-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení
27.6.2017
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2018 – 2020 je stěžejním strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti, který mapuje současný stav a vývoj sociálních služeb na svém území. show
Implementace
Na SPRSS LK 2018-2020 navazuje Akční plán na rok 2018, 2019 a 2020, který představuje základní nástroj pro realizaci, řízení a kontrolu plnění rozvojových aktivit schválených ve SPRSS LK 2018-2020. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 259/17/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
TISK
i