KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
23.6.2020
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (dále také „Střednědobý plán“) je stěžejním strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti, který mapuje současný stav a vývoj sociálních služeb na svém území. show
Implementace
Hlavní úlohou a smyslem prováděcí části plánu je definice Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (příloha č. show
Výchozí legislativa
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 95)
Národní strategie rozvoje sociálních služeb (MPSV)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje číslo 194/20/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Usnesení na webu (strana 50):
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1078863/2020-07-02%2012:37:55.000000
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i