KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
25.9.2012
Poslední aktualizace
2012
Doba platnosti
2006 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 je dlouhodobým průřezovým dokumentem, jehož záměrem je vytvoření základního rámce rozvoje území Libereckého kraje s cílem stanovit hlavní směry a cíle pro rozvoj území. Dokument obsahuje obecné formulace cílů, opatření a aktivit. show
Implementace
Strategie je implementována prostřednictvím Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020.
Výchozí legislativa
SRLK 2006-2020 navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Vytváří obecný rámec pro zpracování Programu rozvoje kraje a dalších krajských resortních koncepcí a strategických dokumentů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin atd.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 336/12/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i