KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy
Datum schválení
30.3.2021
Doba platnosti
2021 - průběžně
Popis dokumentu
Střednědobý dokument stanovující vize, strategické cíle, opatření a aktivity, které chce Liberecký kraj podporovat v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. show
Implementace
Strategie obsahuje implementační část, kde jsou jednotlivé kroky implementace popsány. Součástí dokumentu je i Akční plán na dvouleté období. Akční plán navrhuje konkrétní aktivity, které by naplňovaly realizaci jednotlivých opatření.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 126/21/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Usnesení na webu (strana 27):
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1093973/2021-04-09%2014:00:03.000000
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 1 x za 2 roky neuvedeno
TISK
i