KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor sociálních věcí / oddělení sociální práce
Datum schválení
28.8.2018
Doba platnosti
2019 - 2023
Popis dokumentu
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 je zastřešujícím dokumentem v rámci rodinné politiky Libereckého kraje. Rodina je základní jednotkou společnosti, která velmi významně ovlivňuje vývoj jedinců a tím i vývoj společnosti jako celku. show
Implementace
Strategický plán rodinné politiky je pružným dokumentem, který může být v průběhu vytyčeného pětiletého období aktualizován. Každý rok pak bude vypracováván ve spolupráci se zástupci spolupracujících odborů akční plán, který představuje prostředek, jenž uvede strategická opatření do praxe. show
Výchozí legislativa
Koncepce rodinné politiky ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 300/18/ZK ze dne 28.8.2018
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano v průběhu a na konci období neuvedeno
TISK
i