KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
29.3.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - průběžně
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který poskytuje přehled a charakteristiku ložisek nerostných surovin na území kraje, hodnotí zásoby, vývoj těžby a její vliv na životní prostředí, zabývá se vývojem potřeby surovin, navrhuje postupy a opatření při využívání surovinových zdrojů v kraji. show
Implementace
RSP LK je důležitým odborným podkladem pro samosprávu Libereckého kraje a jednotlivé odbory Krajského úřadu Libereckého kraje při rozhodování a vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům a dotýkajících se problematiky nerostných surovin na území kraje.
Výchozí legislativa
Dokument vychází ze Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a Státní energetické koncepce ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/22/ZK ze dne 29. 3. 2022
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Přílohy k dokumentu jsou obsáhlé, jsou k dispozici na stránkách dokumentu: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Regionalni-surovinova-politika
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 1x rok neuvedeno
TISK
i