KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Liberec Region Resource Policy 2003-2020
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
25.10.2011
Poslední aktualizace
2011
Doba platnosti
2003 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který poskytuje přehled a charakteristiku ložisek nerostných surovin na území kraje, hodnotí zásoby, vývoj těžby a její vliv na životní prostředí, zabývá se vývojem potřeby surovin, navrhuje postupy a opatření při využívání surovinových zdrojů v kraji. show
Implementace
RSP LK 2003-2020 je důležitým odborným podkladem pro samosprávu Libereckého kraje a jednotlivé odbory Krajského úřadu Libereckého kraje při rozhodování a vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům a dotýkajících se problematiky nerostných surovin na území kraje.
Výchozí legislativa
Dokument vychází ze Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a Státní energetické koncepce ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 386/11/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 1 x 4 roky neuvedeno
TISK
i