KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
29.9.2009
Doba platnosti
2009 - průběžně
Popis dokumentu
RIS 2009+ představuje koordinační nástroj pro strategický přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a zvyšování kvality lidských zdrojů Libereckého kraje. show
Implementace
Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje jeho garant. Finančními garanty naplňování jednotlivých aktivit a projektů RIS jsou sami nositelé projektů. show
Výchozí legislativa
Projekt RIS LK 2009+ (č.projektu: CZ.1.13/4.2.00/05.00396)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 301/09/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno
TISK
i