KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
23.9.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který řeší budoucí rozvoj kraje v nejširších souvislostech. Ze Strategie rozvoje LK 2006-2020 (aktualizace 2012) přebírá 5 strategických cílů: • Dynamická a konkurenceschopná ekonomika • Kvalitní a zdravé lidské zdroje show
Implementace
Implementační část obsahuje různé formy podpory pro uskutečňování jednotlivých opatření a aktivit. • Stanovení priorit LK, které chce LK v nejbližším období (1-2 let) upřednostnit a podporovat. show
Výchozí legislativa
PRLK 2014-2020 je pořizován na základě zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 359/14/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i