KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
30.10.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Program rozvoje kraje je střednědobý dokument, který přebírá ze Strategie rozvoje kraje 5 strategických cílů - 1. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika, 2. Kvalitní a zdravé lidské zdroje, 3. Komplexní a kvalitní infrastruktura, 4. Zdravé životní prostředí bez zátěží, 5. show
Výchozí legislativa
Program rozvoje Libereckého kraje je pořizován na základě zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
287 / 2007
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 287/07/ZK
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1 rok neuvedeno
TISK
i