KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení
21.10.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který komplexně shrnuje současný stav, všechny aktuální požadavky a rozvojové záměry pěti příspěvkových organizací z oblasti kultury zřizovaných Libereckým krajem: • Oblastní galerie v Liberci • Severočeské muzeum v Liberci show
Implementace
Díky zmapování záměrů a potřeb lze účinně a koncepčně plánovat aktivity, zajistit včasnou přípravu kvalitních projektů a využít pro jejich realizaci finanční zdroje z Evropských strukturálních a investičních fondů (IROP, OP VVV, OP ŽP, OP přeshraniční spolupráce). show
Výchozí legislativa
Vytvoření koncepce na základě potřeby Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Související koncepční dokumenty a legislativa jsou uvedeny v kapitole 5.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 394/14/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i