KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy
Datum schválení
26.5.2015
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý dokument stanovující vize, strategické cíle, opatření a aktivity, které chce Liberecký kraj podporovat v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Dokument kraje vychází z principu, že za rozvoj cyklistické dopravy je zodpovědná obec/město, jako vlastník infrastruktury dle zákona č. show
Implementace
Akční plán navrhuje konkrétní aktivity, které by naplňovaly realizaci jednotlivých opatření. show
Výchozí legislativa
-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 204/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 1 x za 2 roky neuvedeno
TISK
i