KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Tanvaldsko (2023)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2023 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem případové studie je poukázat na problémy a výzvy pro oblast Tanvaldska, jako hospodářsky a sociálně ohroženého území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Zároveň poukazuje na možnosti, které SRR ČR 2021+ a její akční plány nabízejí k rozvoji této oblasti.
Implementace
Pro sledované území byly definovány rozvojové oblasti (celkem 9), které jsou roztříděny dle strategických cílů SRLK 2021– 2027. Rozvojové oblasti budou cílit na vyrovnání regionálních disparit. show
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
dokument je schvalován v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i